اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 23 جوزا , 1397

افغانستان سوریه دوم می شود

محمد کریم خلیلی از مبدل شدن بهارستان به سوریه دوم. محمد کریم خلیلی می گوید که اگر جلو جنگ در افغانستان گرفته نشود افغانستان به سوریه دوم مبدل می شود. آقای خلیلی تاکید کرده است که برخی کشورها می خواهند افغانستان را مبدل به میدان جنگ های نیابتی شان کنند. او همچنان می گوید که اساس جنگ در افغانستان در دست خارجی ها است و مردم افغانستان تنها قربانی این جنگ هستند. از سویی دیگر رییس جمهور غنی نیز در مراسم گرامیداشت از روز عاشورا گفته است که یزیدی های زمان می خواهند زندگی را بر مردم تلخ بسازند و از مردم خواسته است که در کنار نیروهای امنیتی کشورشان بایستد تا برای هراس افکنان اجازه ندهند تا به دهشت افکنی شان ادامه دهند.

به گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان(afghanpaper)، سالم حسنی عالم دین در برنامه «خط کابل» می گوید: افغانستان و دولتمردان افغانستان، ملت افغانستان و مردم افغانستان علی رغم اینکه تا بحال نشان داده اند که شکار توطیه های تفرقه افکنانه دشمنان به نام مذهب نخواهند شد و من افتخار می کنم به نام یک طلبه شیعه در کنار برادارن اهل سنت خود در افغانستان زندگی می کنم که اینها به هیچ عنوان به برادران شیعه خود به عنوان غیر و به عنوان یک مذهب متفاوت نگاه نکرده اند. بلکه به عنوان یکی از برادران خود و یکی از اعضای بدن خودشان خون دادند و دفاع کردند و همین امروز تا این ساعتی که حرف می زنیم مراسم محرم از اول محرم تا بحال جز یکی دو مورد در کلیت بسیار به خوبی سپری شد و این سعی و تلاش همه نیروهای امنیتی افغانستان و همه ملت افغانستان بود که اعم از شیعه وسنی بودند.

و ی در خصوص نگرانی خلیلی می گوید: علی رغم اینکه مردم ما این هشیاری را از خود نشان داده اند اما باید احتیاط های لازم خود را کنیم. یعنی دولت های متخاصم به افغانستان و قدرت های متخاصم به افغانستان وقدرت های متخاصم با فرهنگ و تمدن اسلامی به دنبال این هستند که بتوانند جنگ های فرقه ای را در افغانستان راه بیندازند و ما حق داریم نگران این موضوع باشیم چرا که شرایط آن مساعد است. اما خوشبختانه در افغانستان تابحال چنین چیزی اتفاق نیفتاده و با توجه به تدابیری که سنجیده شده و توجه به روحیه همدلی که وجود دارد این زمینه پیش نخواهد آمد به خاطر اینکه ما در چند سطح به این سمت و سو حرکت می کنیم. در سطح مردم، مردم ما از لحاظ مذهبی باهمدیگر هیچ مشکلی ندارند. شما می بینید که در بازار و در مناسبت های اجتماعی شیعه و سنی با همدیگر و فرق مختلف اسلامی در کنار همدیگر به مسایل مختلف اجتماعی وسیاسی می پردازند.

حسنی افزود: در سطح نخبگان و واعظان و علما می بینیم که اکثریت این گروه اجتماعی هم بر همگرایی تاکید می کنند. در سطح دیگر در سطح حاکمیت در دولت های افغانستان چه در زمان کرزی و چه در زمان اشرف غنی این گرایش و عزم سیاسی در جهت حفظ اتحاد و انسجام پیروان مختلف مذاهب و فرق اسلامی وجود دارد.

عالم دین ادامه داد: وقتی این عزم سیاسی و عزم مردمی و عزم فکری و فرهنگی وجود داشته باشد. زمینه برای دخالت دشمنان اسلام باقی نمی ماند و اینها یقینا در نقشه های خودشان ناکام خواهند ماند. در ضمن اینکه ما نباید خطر را رفع شده بدانیم و همیشه باید هوشیاری خود را حفظ کنیم و همیشه باید در این جهت ما دغدغه خود و برنامه های خود را داشته باشیم و برنامه های وقایعی خود را همیشه باید روی دست داشته باشیم.

وی معتقد است مردم باید برای همکاری در امنیت تشویق و تقویت شوند و افزود: در هر کشوری پایه اصلی امنیت، مردم هستند. چرا که اگر ما در ذهنیت مردم بحث حساسیت و احساس مسوولیت نسبت به امنیت را نتوانیم زنده کنیم و مردم همگی بر یک تصمیم عمومی و جامع نرسند که همگی نیروی امنیتی شوند و حساسیت امنیتی را داشته باشند در چنین جامعه ای با هزاران و صدها هزار و میلیون ها نیروی نظامی هم شما نمی توانید امنیت را برقرار کنید.

حسنی همکاری میان مردم و دولت را برای امنیت بسیار حیاتی دانسته و می گوید: دقیقا نکته ای را که رییس جمهور اشاره کرده است نکته ای بسیار اساسی و مهم است که اگر مردم در قریه ها و قصبات و در شهرها و ولایت ها در کنار نیروهای امنیتی خود بایستند و نیروهای امنیتی به مثابه محافظان استقلال ارضی کشور به مثابه حافظ منافع کشور و به مثابه حافظ جان و مال و ناموس و اقتدار کشور نگاه کنند و دشمنان را و کسانی را که در قالب نیروهای مسلح می آیند پل ها را پلچک ها را و مکتب ها را و کلینیک ها را تخریب می کنند اینها را به عنوان ایادی دشمن بشناسند و مردم همکاری کنند یقین کنیم که در هیچ ولایتی و در هیچ ولسوالی ای دشمن نفوذ نمی کند. البته این در صورتی است که مردم هم حمایت شوند و از طرف دولت به مردم رسیدگی هم شود. در این صورت جایی برای لانه سازی تروریست ها، جایی برای لانه سازی این خفاش های ظالم و جنایتکار باقی نمی ماند. زمانی که عرصه بر اینها تنگ شود و مردم منسجم و همراه با حکومت و هم دیگر شوند در چنین وضعیتی قطعا وضعیت امنیتی تغییر خواهد کرد. و وقتی رییس جمهور از مردم می خواهد که در مسایل امنیتی با دولت همکاری کنند از آن طرف مردم هم خواسته هایی دارند. یعنی دولت هم باید در جهت تامین منافع و وفاق ملی کار کنند.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی