اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 عقرب , 1397

محترم بهرامی با سفیر جمهوری خلق چین دیدار کرد

سرپرست وزارت دفاع ملی و سفیر جمهوری خلق چین، پیرامون اوضاع امنیتی افغانستان و منطقه، آماده گی های منسوبین اردوی ملی و گسترش روابط دو…

مشاهده در منبع اصلی