اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 21 قوس , 1396

دیدار اشرف غنی با محترم مارک فیلد

روزگذشته رئیس جمهور غنی با وزیر دولت بریتانیا در امور خارجه و کشورهای مشترک المنافع، دیدار کرد.

(Visited 4 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی