اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 12 جوزا , 1397

دیدار اشرف غنی با محترم مارک فیلد

روزگذشته رئیس جمهور غنی با وزیر دولت بریتانیا در امور خارجه و کشورهای مشترک المنافع، دیدار کرد.

مشاهده در منبع اصلی