اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 عقرب , 1397

واکنش حکمتیار نسبت به بسته شدن دفتر طالبان در قطر

گلبدین حکمتیار اعلام کرد که با بستن دفتر طالبان مخالف است و این کار به سود افغانستان نیست.

مشاهده در منبع اصلی