اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 20 قوس , 1396

ساخت یک پل برای ده هزار خانواده سهولت ایجاد می کند

سرپل 10 میزان باختر
کار ساختمان یک پل موتر رو در ولایت سرپل امروز آغاز شد.
محمد ظاهر وحدت والی سر پل به آژانس باختر گفت ،که این پل به هزینه نه میلیون افغانی از سوی کشور هندوستان در منطقه آسیا آباد مرکز آنولایت در مدت شش ماه آینده اعمار میگردد.
منبع افزود: باتکمیل کار این پل چهار ولسوالی باهم وصل میگردد و مشکلات رفت و آمد بیش از ده ها هزار خانواده در چهار ولسوالی آن ولایت حل میگردد  .لیلما

(Visited 5 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی