اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 18 سنبله , 1397

ریال مادرید و بارسلونا حریفان خود را بردند

کابل 10 /7/1396 باختر
درهسپانیا ، شب گذشته پنج بازی فوتبال برگزارشد
به گزارش آژانس باختر ، درمهمترین این بازی ها بارسلونا سه برهیچ لاس پلماس را برد و ریال مادرید دو برصفر هسپانیا را شکست داد.نالان

مشاهده در منبع اصلی