اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 حوت , 1396

رئیس جمهورغنی روز گذشته با لوی درستیز اردوی پاکستان دیدار کرد

معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید: درین دیدار هر دو جانب روی امنیت منطقه، روابط دو جانبه، مبارزه با تروریزم، تجارت و ترانزیت بحث و…

(Visited 9 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی