اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

رئیس جمهورغنی روز گذشته با لوی درستیز اردوی پاکستان دیدار کرد

معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید: درین دیدار هر دو جانب روی امنیت منطقه، روابط دو جانبه، مبارزه با تروریزم، تجارت و ترانزیت بحث و…

مشاهده در منبع اصلی