اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

اتمر و مانتیتسکی در مورد مسایل مختلف گفتگو کردند

محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان با الکساندر مانتیتسکی، سفیر روسیه در کابل دیدار کرد.
دفتر رسانه‌های شورای امنیت ملی می‌گوید این دیدار روز گذشته در دفتر کار آقای اتمر صورت گرفته و هردوطرف در بارۀ روابط دوجانبه میان دو کشور صحبت کرده‌اند.
در خبرنامه گفته شده که در این دیدار هردوطرف روی مسایل مربوط به امور سیاسی و امنیتی افغانستان و منطقه صحبت کرده‌است.
شورای امنیت ملی می‌گوید آقای تمر در مورد به‌بود امنیت و ثبات منطقه با سفیر روسیه بحث تفصیلیی داشته‌است.
هردوطرف به به‌بود روابط دوجانبه میان افغانستان و روسیه و تداوم هم‌کاری‌ها میان دو کشور تاکید کرده و آماده‌گی‌شان را برای توسعۀ هم‌کاری‌های دوجانبه ابراز داشته‌اند.
در خبرنامه گفته شده که در این نشست هردوطرف روی یک سلسله موضوعات دیگر هم بحث و گفت‌گو کردند اما جزئیات بیش‌تر در مورد آن داده نشده‌است.

مشاهده در منبع اصلی