اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 28 دلو , 1396

ورود مهاجمان انتحاری در ساختمانِ نزدیک به کمپ باران در کابل

قومندانی امنیه کابل می گوید که در حال حاضر درگیری میان نیروهای امنیتی و چند مهاجم انتحاری در نزدیکی کمپ باران جریان دارد.

(Visited 42 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی