اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 سنبله , 1397

ورود مهاجمان انتحاری در ساختمانِ نزدیک به کمپ باران در کابل

قومندانی امنیه کابل می گوید که در حال حاضر درگیری میان نیروهای امنیتی و چند مهاجم انتحاری در نزدیکی کمپ باران جریان دارد.

مشاهده در منبع اصلی