اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

وزارت انرژی و آب: تا پنج سال آینده شاید کابل خالی از آب نوشیدنی شود

مشاهده در منبع اصلی