اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 29 میزان , 1396

وزارت انرژی و آب: تا پنج سال آینده شاید کابل خالی از آب نوشیدنی شود

مشاهده در منبع اصلی