اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 جوزا , 1399

برگزاری نمایشگاه نقاشی ” هنرسخن میگوید ” در کابل

نمایشگاه نقاشی ” هنرسخن میگوید ” برای مدت دو روز با حظور دکتورعباس بصیر مشاوررییس جمهور درامورمنابع طبیعی و محیط زیست، شماری از روسای وزارت اطلاعات وفرهنگ و تعدادی ازهنرمندان، درنگارستان ملی برگزارشد.
محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ دررابطه به نقش وجایگاه هنر و هنرمندان به خصوص هنرنقاشی صحبت نموده گفت که تنها هنرمندان هستند که میتوانند لحظات زمان را تشخیص دهند و نقش کنند و ازطریق نقاشی شان پیام های ارزشمند را برای مردم ارائه کنند.
صابره رحمانی مسول نگارستان ملی نیزدررابطه به این نمایشگاه معلومات داد و گفت که دراین نمایشگاه 22 اثرنقاشی که توسط محمد امین نادم ، غلام نبی و موسی خان رجا  کارشده ، به نمایش گذاشته شده است.
محمد امین نادم به نماینده گی ازهمکارانش ازوزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطرهمکاری درزمینه برگزاری این نمایشگاه به قدردانی یاد کرده و درابطه به آثار نقاشی متذکره معلومات داد .
وی افزود که درجمله این آثارنقاشی دو تابلونقاشی تصاویرولامیرپوتین رییس جمهورروسیه و دونالد ترامپ رییس جمهوری ایالات متحده امریکا نیز شامل میباشد که درحال دست دادن با یک دیگر هستند.

مشاهده در منبع اصلی