اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 29 میزان , 1396

عطا محمد امیری: کفش پرتاب شده به سوی حکمتیار را 5 هزار دالر میخرم

مشاهده در منبع اصلی