اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 8 جوزا , 1397

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ با رییس پارلمان جوان افغانستان دیدارکرد

کابل باختر28 سنبله
پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروزبا رییس و شمار ازاعضای پارلمان جوان افغانستان دیدارکرد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: دراین دیدارآغا محمد قریشی رییس پارلمان جوان افغانستان دررابطه به نحوه کار و فعالیت آن پارلمان به سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ معلومات داد و ازوی خواست که درزمینه کار و اشتغال زایی وبرنامه های آموزشی که از جانب وزارت اطلاعات وفرهنگ درمرکزوولایت ها برگزازمیشود، اعضای آن پارلمان را درنظربگیرند.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان ساخت که این وزارت درحد امکانات دست داشته درخدمت پارلمان جوان افغانستان و سایرجوانان کشور قراردارد. . 
همینگونه پوهاند باوری نقش جوانان را در انکشاف و ترقی جامعه نقش فعال و سازنده دانسته و جوانان مستعد میتوانند ازطریق روند رقابت آزاد به بخش های مختلف وزارت اطلاعات وفرهنگ شامل شوند. 
طبق یک خبردیگر: پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دردیدار با مسول پروگرام بنیاد آقا خان ، روی ساختن پالیسی ملی فرهنگی کشور بحث و تبادل نظرکرد.
دراین دیدارسرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ درکنار قدردانی ازهمکاری های  بنیاد آقا خان با این وزارت،  گفت که کار روی پالیسی ملی فرهنگی جریان داشته و ما  خواهان همکاری بیناد آقاخان دراین زمینه نیزمیباشیم . 
به همین ترتیب مسول پروگرام بیناد آقاخان از همکاری آن بنیاد با وزارت اطلاعات وفرهنگ اطمینان داد . ذبیح علم

مشاهده در منبع اصلی