اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 13 جوزا , 1397

برنامه آموزشی تغذی سالم کودکان در میدان وردک آغاز می شود

میدان شهر 28 سنبله باختر
ریاست صحت عامه میدان وردک برنامه آموزشی تغذی سالم کودکان را در آن ولایت به راه می اندازد.
در این برنامه آموزشی شصت تن از دختران فارغ لیسه های آن ولایت سهیم می شوند تان نحوۀ تغذی سالم کودکان را فرا بگیرند.
داکتر سالم اصغر خیل رییس صحت عامه به آژانس باختر گفت که شاملان این برنامه آموزشی از طریق آموزن راه پیدا می کنند و آنان پس از آزمون در کلینیک های مرکز و ولسوالی های آن ولایت توظیف می شوند تا مادران را از شیوه های سالم تغذی کودکان شان آگاهی دهند.
این برنامه به کمک موسسه سویدن پیش برده می شود. احمد نعیم (دوستی)

مشاهده در منبع اصلی