اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 9 جوزا , 1397

طالبان سرانجام ازحومه شهر پلخمری با دادن تلفات مجبور به گریز شدند

پلخمری 28 سنبله
درپی سه شبانه روزحملات طالبان بالای پوسته های امنیتی سرخ کوتل مربوط شهر پلخمری ولایت بغلان نوزده تن آنان کشته شدند وبیست وپنج تن دیگر شان زخم برداشتند.
سمونوال جان آغامدیر مبارزه با تروریزم قومندانی امنیه بغلان به خبرنگارمحلی آژانس باختر گفت که طالبان مسلح سه روزقبل حملات گروهی شانرا بالای پوسته های امنیتی مناطق سرخ کوتل وچشمه شیرحومه شهر پلخمری راه اندازی کردند که با مقاومت شجاعانه پولیس محلی روبرو شدندکه با دادن تلفات سنگین صبح امروز فرار کردند.
مدیرمبارزه با تروریزم  قومندانی امنیه بغلان گفت، درین حملات طالبان ولایت کندز وسمنگان نیز شرکت کرده بودند.
وی کشته شدن نوزده طالب را درین حملات تایید کردوخاطر نشان نمود که بیست وپنج طالب دیگر درین درگیری ها زخم برداشتند.# قایم

مشاهده در منبع اصلی