اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 10 جوزا , 1397

حکومت برنامه ای برای حل مشکلات کنونی ندارد

عزل و نصب های رییس جمهور در حکومت و کشور برای این است که حریف های سیاسی خود را به حاشیه براند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، علیرضا محمودی آگاه مسایل سیای در برنامه «آخرخط» گفت: متاسفانه حکومت وحدت ملی با کارکردش بر مشکلات مردم افزود و به دنبال هیچ راه حلی هم برای مشکلات قبلی نبوده است.

وی در خصوص کارکرد اشرف غنی در حکومت می گوید: عزل و نصب های رییس جمهور در حکومت و کشور برای این است که حریف های سیاسی خود را به حاشیه براند. هیچ کدام از این کارها برای منافع کشور و منافع ملی نیست. با تاسف هم که در اطراف اشرف غنی نیروهایی آمدند و در حکومت جا گرفتند که اینها جز نفاق و ایجاد مشکلات برای افغانستان چیزی ندارند. و حکومت نیز برنامه ای برای حل مشکلات کنونی ندارد.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی