اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

تقسیم وظایف هیئت رهبری صندوق حمایت مالی ژورنالیستان درفضای دوستانه انجام شد

کابل باختر 26 سنبله
جلسه صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان افغانستان با حضوراعضای جدید صندوق به ریاست آصف وردک رئیس صندوق به روز چهارشنبه 22 سنبله برگزارشد.
به گزارش آژانس باختر، دراین جلسه مسولیت های اعضای جدید و اعضای هیئت رهبری قبلی درفضای آزاد  وبا رای آکثریت آرا درمطابقت با طرزالعمل پذیرفته شده اعضای هیئت رهبری ، رئیس صندوق  محمد آصف وردک ؛ رئیس دارالانشأ صندوق علی اصغراکبرزاده  ، معاون و منشی صندوق ماری نبرد آئین و مکیه منیر.
مسوول مالی سه تن هریک هیلی اعظم ؛ نجیبه مرام ؛ مجددی  قریشی ؛ مسوول تفتیش  رخشانه علوی ، استاد ممتاز حیدری و حامد پویا ؛ مشاورحقوقی عبدالله مولانا و استاد حیدری .
درپایان جلسه اعضای جدید با پرداخت سه ماه حق العضویت  عضویت صندوق را حصول نمودند و متعهد به همکاری همه جانبه در راستای بهبود امورصندوق شدند.
همچنان حامد پویا به صفت  سخنگوی صندوق حمایت مالی ژورنالیستان برگزیده شد .ماری

مشاهده در منبع اصلی