اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 11 جوزا , 1397

۱۵ دیپلومات افغان برای کسب تخصص، عازم مسکو شدند

مشاهده در منبع اصلی