اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 10 جوزا , 1397

از روز جهانی وقایه از خود کشی تجلیل به عمل آمد

کابل باختر 26 سنبله
وزارت صحت عامه امروز از روز جهانی وقایه از خود کشی زیر شعار "یک دقیقه وقت خود وقف کنید ویک زندگی را نجات بدهید."  تجلیل نمود این در حالی است که سالانه حدود یک میلون نفر دست به خود کشی میزنند .
به گزارش آژانس باختر خود کشی به عنوان یک معضل صحی در سراسر جهان وجود دارد در افغانستان نیز خود کشی یک چالش جدی محسوب میگردد.
به خصوص دختران،افراد کهن سال قربانی های خشونت های مبنی بر جندر،خشونت های خانوادگی وسایر انواع  خشونت ها، مبتلایان به اختلالات روانی مانند افسردگی ها وسؤاستفاده مواد مخدر بیشتر قربانیان خود کشی ها رادر کشور تشکیل میدهند.
داکتر فدامحمد پیکان معین عر ضه خدمات صحی وزارت صحت عامه ، عمل خودکشی را یک معضل جدی برای بخش صحت کشور دانسته میگوید که، سالانه در سراسر جهان حدود هشت صد هزار الی یک میلیون تن دست به خود کشی میزنند که بیشتر آنان زنان میباشد ودر افغانستان 95 درصد از کسانیکه دست به خود کشی میزنند زنان بین سن 14 الی 19 سال میباشند.
دوکتور پیکان آمار دقیق پیرامون قربانیان این معضل در کشور ارائه نکرد.
به گفته وی ولایت های هرات، بادغیس، فراه، قندهار ونیمروز از جمله ولایت های اند که بیشتر آمار خود کشی را با خود دارند وعامل عمده این عمل در این ولایت ها رسم رواج های ناپسند وانواع خشونت گفته شده است.
معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه اظهار نمود" عوامل خطر برای خود کشی شامل اختلالات روانی مانند افسردگی، استفاده از مواد نشه آور، فشار های روانی، اجتماعی، بیکاری، فقر، سوء استفاده وتجرید شدن از خانواده واجتماع، ضرر های اقتصادی، مریضی های مزمن مانند سرطان وایدزمحسوب شده اند"
وی از راه اندازی کورس های مشاور روانی واجتماعی در مورد آموزش استخدلم دوصد مشاور روانی- اجتماعی در مراکز صحی جامع برای عرضه خدمات مشاور برای مریضان روانی به خصوص افسردگی ها، تربیه  1018 کارمند متوسط صحی در بخش های مشاور روانی یاد کرد.
قدریه ایزدان پرست کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت که سالانه بیشتر از سه هزار زن دست به خود کشی میزنند.                                مومنه احمد یار

مشاهده در منبع اصلی