اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

مدیریت مساجد و اماکن مقدسه یک نیاز مبرم !

کابل باختر 25 سنبله
مساجد تنها یک مکان برای عبادت  نیست، بل به عنوان یک رسانه سنتی عمل می کند، بنده گان خدا را ازشروخیراگاه میسازد، مکانی برای تبلیغ هدایات خدا،  منبع برای امر به معروف ونهی از منکر ومحلی که علمای دین پیام  شان را از این طریق به مردم می رسانند.
مسجد مکان مقدس یست که  بنده گان خدا ، در مورد مسایل فقی و موضوعات وابسته به دین اسلام معلومات دریافت می کنند روی باور های مردم است که نیروهای امنیتی و یا حکومتی در امور مساجد چندانی مداخله ندارند.
در این اوخر استفاده سو ٬از بعضی مساجد دیده میشود که مایه نگرانی است
به گزارش آژانس اخیرأ موظفین امنیتی در ولایت فاریاب مدرس مدرسه قرمقول آن  ولایت  را با یک حلقه ماین ساخته شده، ۴ فیر راکت، مقداری مهمات ومواد  منفجره و وسایل که  از آن  در ساخت و انفجار ماین کار گرفته میشود، دستگیر کردند.
گفته میشود که سال پاربرادر مفتی عبدالمجید زمانیکه می خواست یک ماین را درمسیر عام جاسازی نمایداز اثر انفجار ماین دست داشته اش  کشته شد. ضمنأ موظفین امنیتی ولایت فاریاب چندی قبل  یک ماین را از مدرسه قرمقول به دست آوردند و در پیوند به آن٬ مفتی عبدالمجید گرفتار شد؛ اما بعداً به وساطت عده یی از عالمان دین و متنفذین رها گردید.
منابع امنیتی در ولایت فاریاب میگویند، از زمان گرفتاری مفتی عبدالمجید تا الحال اضافه از صد ملا  و طالب مدرسه با مسوولان محلی در آن ولایت صحبت کردند و هشدار دادند که مفتی عبدالمجید باید رها شود.
این در حالیست که چندی قبل ملا امام یک مسجد در ساحه نهم شهر کابل حین بمب گذاری در یک منزل مسکونی از سوی نیروهای امنیتی گرفتار  شد.
باید گفت که چندی قبل انفجاری در یک مسجد در شهر هرات رخ داد که بعدأ طالب یک مدرسه دینی در پیوند به آن گرفتار شد. چنین موارد قبلا نیز اتفاق افتاده است و شماری ازملا امامان ویا طلاب مدارس به دلیل دخیل بودن در فعالیت های تروریستی و یا حمایت از تروریستان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.
این میرساند که گروه های تروریستی از باور  واعتقادات مردم ما که نسبت به اماکن مقدسه ٬ مساجد ٬ روحانیون و متنفذین دینی وجود دارد استفاده سوکرده اند وتلاش دارند تا فعالیت های ضد دینی و ضداسلامی شان را از طریق اماکن مقدسه سازماندهی کنند. این میرساند که مساجد و مدارس در کشور به یک مدیریت دقیق نیاز دارد و باید نهاد های مسوول در این خصوص دست به کار شوند.
قاضی نذیر احمد حنفی کارشناس مسایل فقی و عضو مجلس نماینده گان به خبرنگار آژانس باختر گفت که انفجار های که در این اواخر در داخل بعضی از مساجد رخ داده خود نفس جنایت و مصیبت است که باید عامل و ریشه اصلی آن از سوی مسئولان رد یابی شود.
قاضی نذیر احمد اظهار داشت، ما بگونه ادعا نمی توانیم گفت که عامل این انفجار ها علمای مساجد اند چون در قضیه های انفجاری خود ملا ها هم شهید میشوند .
او افزود در این شک نیست که بخش های استخبارات مساله را از مبدا و انتها تفتیش کند و این ریشه سرطانی را پیدا کنند که دست های خارجی در آن رول عمده را بازی می کند و این چند امام که در خصوص دستگیر شده اند ریشه اصلی آن دست های خارجی و کار خود امریکائی ها است.
یک عضو دیگر مجلس که نمیخواهد از او نام گرفته شود میگوید مشکل در میریت  و اداره است امروز تمامی مدارس پاکستان ٬ به مکان برای سربازگیری گروه های تروریستی مبدل شده است کشور های غربی ٬ عربی و کشورهای دیگر که منافع معینی را در منطقه دنبال میکنندو عمدتأ درتلاش اند که از در دین و شریعت وارد صحنه شوند امروز تمامی مدارس پاکستان را خریده اند آنها برای انجام کار شان چند روحانی ظاهر ساز را وسیله ساخته اند و از طریق آنها طلاب مدارس را به کار میگیرند. با تاسف این برنامه دردناک استخباراتی به افغانستان نیز انتقال یافته وگروه های تروریستی در تلاش اند که از طریق اماکن مقدس  بر کشور ما تمرکز داشته باشند.
در اینجا ضعف به نهاد های امنیتی بر میگردد که در کشف همچو مصایب خیلی ضعیف اند در حالیکه هر مسجد  ومدرسه در پاکستان تحت کنترول استخبارت آنکشور است.
این عضو مجلس میگوید ما نمیگویم که مساجد ما هم ٬ مانند پاکستان از سوی استخبارت کشور اداره شود،منابع کشفی ما حد اقل در کشف توطیه و دسایس دشمنان کشور پیشگام شوند.
مولوی فضل کریم سراجی، رئیس عمومی مساجد در وزارت حج و اوقاف افغانستان می گوید نظارت حکومت بر مساجد بگونه جدی عمل میشود اما در ولسوالی های دوردستی که مخالفین ما تمرکز دارند، نه تنها مسجد ما را گرفته اند، بلکه مکتب را هم اشغال کرده و ادارات دولتی را هم زیر پوشش قرار داده اند.
او در رابطه با استخدام ملا امام ها گفت که آنها در قدم نخست برای تعیین یک ملا امام موافقه مردم را گرفته بعدأ ملا را از نگاه صحی و سابقه جرمی و ارزیابی وزارت داخله مورد بررسی قرار داده و در مساجد تعیین می کنیم.
او در خصوص بازداشت دو ملا امام که در این اواخر از سوی نیروهای امنیتی صورت گرفته گفت قسمی که هراس افگنان در اردو و پولیس و ادارات دولتی راه یافته و اهداف شان را طرح ریزی می کنند همینگونه در مساجد هم اهداف خود را پیاده می کنند که این وظیفه ارگان های کشفی است تا افراد مشکوک را شناسائی و به پنچه قانون بسپارند.
براساس آمار وزارت حج و اوقاف از 120 هزار مسجدی که در افغانستان فعالیت می کنند، تنها 40000 مسجد ثبت این وزارت است و خطبه های آن ها تنظیم می شود. سوژه ها و موضوعات خطابه های روز جمعه ملا امامان این مساجد توسط وزارت حج و اوقاف تنظیم می شود و متباقی بگونه غیر رسمی است و انتخاب در دست مردم است.
مولوی سراجی افزود، تشکیل ما خورد است و ما پیشنهاد به ریاست جمهوری دادیم تا تشکیل را افزایش بدهد و ما بتوانیم تمامی مساجد را رسمی ساخته و بالای همه آن کنترول پیدا کنم اما متاسفانه تاکنون ریاست جمهوری در این خصوص عمل نکرده است.
اما داکتر نجیب الله دانش سرپرست دفتر مطبوعاتی وزارت  امور داخله حرفی دیگر دارد اومیگوید تا اکنون موردی مشاهده نشده که کدام ملا امام مسجد دست به فعالیت تروریستی زده باشد و یا از کدام مسجد فعالیت های تروریستی سازماندهی شده باشد. او میگوید تمامی مساجد کشوردر همکاری با ریاست مساجد تحت پوشش امنیتی قراردارد و تا  اکنون از فعالیت مشخص تروریستی در کدام مسجد اطلاعی در دست نیست اگر با چنین موردی بر بخوریم ما در برابر آن اقدام میکنیم.
مگر گفته آقای دانش با رئیس مساجد در تناقض است. داکتر دانش از پوشش امنیتی تمامی مساجد کشور سخن میگوید مگر  رئیس مساجد وزارت حج و اوقاف تاکید دارد که از تمامی ۱۲۰۰۰۰ مسجد در کشور تنها ۴۰۰۰۰ آن  ثبت آن وزارت است .
فراموش نشودکه  مساجد  واماکن مقدسه بیشتر از هر وقت دیگر در محراق توجه گروه های تروریستی و سازمان های استخباراتی قرار دارد.
سازمان های استخباراتی منطقه تلاش دارند که از طریق این سازمان ها افراط گرایی را ترویج وسازمان های تروریستی را حمایه نموده آن را به  مخفیگاه تروریستان تبدیل نمایند وتقابل قومی را به میان آورند و …   .
در حالیکه برای مدیریت  واداره مساجد و اماکن مقدسه ما با فریضه هاو یا هم با تناقض گویی عمل میکنم .# تحلیل سیاسی

مشاهده در منبع اصلی