اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 29 سنبله , 1396

برای محصلان دختردرفیروز کوه ساختمان شبانه اعمار شد

غور26 سنبله باختر
ساختمان شبانه اناث موسسه تحصیلات عالی ولایت غور دیروزبه بهره برداری سپرده شد .
عبدالحی  خطیبی  سخنگوی  والی غو ر به خبر نگار آژانس باختر گفت  که این ساختمان در مساحت یک صد جر یب  زمین در دو طبقه به شکل  پخته و اساسی در محوطه موسسه تحصیلات عالی فیروزکوه   ساخته شده است و گنجایش  چهار صد محصل  را دارد .
وی افزود،  این ساختمان به هزینه بیش از چهل وسه میلیون افغانی از بودجه وزارت مبارزه با مواد مخدر  ساخته شده است . شکریه عظیمی

مشاهده در منبع اصلی