اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

هشت هزار تن در ولسوالی شهدا از نور برق مستفید شدند

فیض آباد 26 سنبله باختر
یک دستگاه برق آبی در ولسوالی شهدای ولایت بدخشان دیروز به بهره برداری سپرده شد.
داکتر شمس علی شمس مسوول دفتر بنیاد انکشافی آغاخان در بدخشان به آژانس باختر گفت که این دستگاه برق آبی کوچک به ظرفیت یکصد کیلووات برق به هزینه چهار صدهزار دالر امریکایی از بودجه کشور آلمان توسط بنیاد آغاخان در مرکز ولسوالی شهدای ولایت بدخشان در مدت یک سال اعمار و توسط والی بدخشان به بهره برداری سپرده شد.
وی افزود که یک هزار خانواده  در بیست قریه ولسوالی شهدا از نور برق این دستگاه مستفیده شدند.
عبدالجبار یکی از باشندگان ولسوالی شهدا گفت که این بند برق آبی کوچک باعث تغییر زیادی در زندگی روزمره مردم شده است که بر علاوه مرفوع ساختن مشکلات خانواده ها، دکان های نجاری، فلزکاری و خیاطی ها از برق در کار روز مره شان استفاده می کنند. احمد نعیم(دوستی)

مشاهده در منبع اصلی