اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

مسوولان دولتی و اعضای جامعه مدنی تخار خون اهدا کردند

تالقان باختر 26 سنبله
مسوولان دولتی تخار امروز ده هزار سی سی خون به زنان نیازمند اهدا کردند
گفته میشود ،این مقدار خون در نتیجه کارزاری به همکاری ریاسا صحت عامه و شفاخانه احمد شاه  مسعود که از سوی انجمن قابله های تخار راه اندازی شده بود جمع آوری گردید .
داکتر رحیم بخش رییس شفاخانه تخصصی شهید احمد شاه مسعود در تخار به آژانس باختر گفت که در این کارزار بیش از یکصد تن از مسوولان حکومتی و جامعه مدنی مقدار ده هزار سی سی خون برای مادران و زنان نیازمند به خون اهدا کردند .
منبع افزود: این کارزار تا اخیر ماه جاری ادامه می یابد    

مشاهده در منبع اصلی