اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

وقوع رویداد مرگبارترافیکی در شاهراه کابل – قندهار

شهرقلات 26 سنبله باختر
درنتیجه یک رویداد ترافیکی درولایت زابل سه مسافرجان باختند و دوازده تن دیگر شان زخمی شدند.
این رویداد پس ازچاشت امروز در مسیر شاهراه کابل – قندهار هنگامی رخ داد که یک موتر بس با یک موتر تیز رفتار برخورد کرد.
یک مقام پولیس ترافیک شاهراه کابل – قندهار به آژانس باخترگفت که دراین رویداد سه مسافرجان باختند و دوازده تن دیگر شان زخم برداشتند.
وی  گفت  موتر مسافربری فرارکرده و پولیس تلاش ها را برای ردیابی وبازداشت وی آغازکرده است.
اوبی احتیاطی راننده های این دو موتر را انگیزه اصلی وقوع این رویداد خواند.
با این حال داکتران دریک مرکزدرمانی وضع صحی دوتن اززخمی های این رویداد را نگران کننده گزارش کردند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی