اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

انتقال چهل تُن میوه خشک وتازه قندهار به هند

شهرقندهار26 سنبله باختر
چهل تُن میوه خشک وتازه  ولایت قندهار ازطریق دهلیز هوایی افغانستان – هند به دهلی جدید انتقال گردید.
میوه  انتقال شده  از فرآورده های باغداران قندهار وبرخی دیگر ازولایت های جنوبی بوده است.
یک مسوول اتاق تجارت ولایت قندهار به آژانس باخترگفت دراین دور چهل تن میوه خشک و تازه پس از پروسس و بسته بندی برای فروش به بازار های هند ، به دهلی جدید انتقال شد.
از میدان هوایی بین المللی قندهار صورت گرفته است.
روح الله تجار میوه  خشک می گوید که با افزایش انتقال میوه افغانستان ازطریق دهلیز ایجاد شده هوایی به هند ، اکنون آنان با خیال راحت تری به خرید فراورده های کشاورزان وپروسس آن برای فروش به بازار های جهانی خواهند پرداخت.
کارشناسان اقتصاد راهیابی  فراورده های کشاورزی افغانستان به بازارهای جهانی را برای شکوفایی اقتصادی کشاورزان و درنهایت افغانستان ارزنده می خوانند.
آنان افزایش صادرات فراورده های کشاورزی افغانستان به بازار های جهانی را تنها راه رسیدن به خود بسنده گی کشور می دانند.
با این حال تاجران میوه  خشک و تازه  افغانستان چشم امید به آغاز و گسترش صادرات فراورده های کشور به بازار های جهانی ازطریق بندر چابهار هند دوخته اند و می گویند که استفاده ازاین بندر می تواند باب  تازه ای از دادوستد تجاری افغانستان با کشورهای جهان را بگشاید.
بندرچابهار ایران پس از ساخت تاسیسات اخیرا با حضور داشت سران کشور های افغانستان ، ایران و هند گشایش یافت اما بنابر دلایلی هنوز دادوستد تجاری از آن به گونه حسابی و رسمی آغاز نیافته است.
این بندر می تواند به بزرگترین گذرگاه فراورده های افغانستان به ایران ، هند و دیگر کشور های جهان تبدیل شود.
تا چند سال پیش بندرکراچی تنها گذرگاه داد وستد تجاری افغانستان با کشور های جهان بود اما درحال حاضر با روی آوردن حکومت به بازارهای بدیل ، ازراه های کشتی و خط آهن با چین و کشور های آسیای میانه معادلات تجاری داریم .ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی