اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 31 سنبله , 1396

نخستين نيروگاه توليد برق بادى و آفتابى در هرات گشايش يافت

By ستورى کريمي on 17 September 2017

مشاهده در منبع اصلی