اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 26 قوس , 1396

برای بیش از سه صد هزار مواشی در بدخشان واکسین بروسلوز تطبیق شده است

فیض اباد باختر ۲۶ سنبله
کارزار تطبیق واکسین محرقه حیوانی در هفته جاری در بیست وهشت واحد اداری بدخشان آغاز وتا اکنون بالای بیش از سه صد هزار حیوان تطبیق شده است.
غلام حسن حیدری آمر مالداری وصحت حیوانی ریاست زراعت بدخشان به خبرنگار آژانس باختر گفت، واکسین محرقه حیوانی یا بروسلوز بالای بز وگوسفندان سه ماهه تا یک سال وگوساله های شش ماه تا یک سال در سطحه ولایت بدخشان تطبیق میشود.
وی گفت موارد محرقه حیوانی در برخی از ولسوالی های بدخشان خصوصأ در ولسوالی ارگو به ثبت رسیده است،این برنامه تا یک ما ادامه میاود.ختم/شعیب

(Visited 17 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی