اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 15 جوزا , 1397

برای بیش از سه صد هزار مواشی در بدخشان واکسین بروسلوز تطبیق شده است

فیض اباد باختر ۲۶ سنبله
کارزار تطبیق واکسین محرقه حیوانی در هفته جاری در بیست وهشت واحد اداری بدخشان آغاز وتا اکنون بالای بیش از سه صد هزار حیوان تطبیق شده است.
غلام حسن حیدری آمر مالداری وصحت حیوانی ریاست زراعت بدخشان به خبرنگار آژانس باختر گفت، واکسین محرقه حیوانی یا بروسلوز بالای بز وگوسفندان سه ماهه تا یک سال وگوساله های شش ماه تا یک سال در سطحه ولایت بدخشان تطبیق میشود.
وی گفت موارد محرقه حیوانی در برخی از ولسوالی های بدخشان خصوصأ در ولسوالی ارگو به ثبت رسیده است،این برنامه تا یک ما ادامه میاود.ختم/شعیب

مشاهده در منبع اصلی