اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 10 جوزا , 1397

زنان تحصیل کرده کندز کارهای عملی اداری را فرا می گیرند

کندز 26 سنبله باختر
پنجاه زن تحصیل‌ کرده ولایت کندز در یک برنامه آموزشی شش ماهه به منظور فرا گیری کارهای عملی اشتراک کردند.
نصیبه "هولکر" رییس امور زنان ولایت کندز به خبرنگار آژانس باختر گفت که این زنان در بخش های اداره و مدیریت، برنامه ریزی و گزارش‌ دهی آگاهی می‌بینند.
وی افزود که هدف از این برنامه کسب تجارب بیشتر کاری می باشدکه در همین مدت تجربه یکساله برای شان محاسبه می‌ گردد و بعداً از طریق آزمون رقابتی به ادارات دولتی جذب می ‌شوند.
این برنامه از سوی اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی به همکاری ریاست امور زنان و به کمک موسسه جی آی زید و آر سی دی ایف برگزار شد. احمد نعیم(دوستی)

مشاهده در منبع اصلی