اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 12 جوزا , 1397

افتتاح نخستین پروژه برق بادی – خورشیدی در افغانستان

مشاهده در منبع اصلی