اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 31 سنبله , 1396

افتتاح نخستین پروژه برق بادی – خورشیدی در افغانستان

مشاهده در منبع اصلی