اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

امضای قراردادهای احداث سرک حلقوی کابل و سرک قیصار-لامان

قراردادهای احداث سرک حلقوی کابل و احداث سرک قیصار-لامان با حضور محمد‌ اشرف غنی رئیس جمهور کشور، میان اکلیل حکیمی وزیر مالیه و معاون بانک انکشاف اسلامی به امضا رسید.
قیمت مجموعی پروژه سرک حلقوی کابل به طول ۹۵ کیلومتر، ۱۱۰ میلیون دالر تخمین گردیده است که در مدت پنج سال به پایه اکمال خواهد رسید.
این سرک پایتخت را به شکل مستقیم به شاهراه های عمدۀ چون کابل – قندهار، کابل – جلال آباد، کابل – مزار و مسیرهای کابل- لوگر و کابل-بگرام وصل می سازد.
همچنان قرارداد احداث بخش های اول و دوم سرک قیصار-لامان از سوی یما یاری سرپرست وزارت فواید عامه و نماینده های دو شرکت برندۀ هندی و چینایی بین المللی به طور جداگانه به امضا رسید.
سرک یاد شده با هزینه در حدود ۸۵ میلیون دالر امریکایی که از طرف بانک انکشافی آسیایی تمویل می گردد، در مدت کمتر از سه سال تکمیل خواهد شد.

مشاهده در منبع اصلی