اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 29 سنبله , 1396

کشته‌شدن 15 جنگجوی طالب در نتیجه حملات هوایی نیروهای افغان

مشاهده در منبع اصلی