اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 23 قوس , 1396

افضل خان بزرگان و موسفیدان ولسوالی خود را جمع کرده‌است

افضل خان تعداد زیادی از بزرگان قوم و موسفیدان ولسوالی خود را گرد هم آورده‌است و می‌خواهد در رابطه به یک مسئله مهم مشوره …

(Visited 5 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی