اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 جوزا , 1397

حکومت توجهی به برقراری امنیت نداشته است

بیشترین درصدی که باعث ناامنی می شود، دست درازی کشورهای خارجی، می باشد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان(afghanpaper)، میلاد رحیمی، فعال مدنی در برنامه «راه حل» گفت: حکومت وحدت ملی از بدو تاسیس تا کنون در قسمت امنیت آنچنان توجهی که باید می کرد نکرده است. امنیت هم بعدهای مختلف دارد که از هم هموطنان ما و هم دولتمردان ما از آن آگاه هستند. امنیت هم بعد داخلی و هم خارجی دارد.

وی افزود: بیشترین درصدی که باعث ناامنی می شود، دست درازی کشورهای خارجی، می باشد. در قسمت کارکردهای حکومت وحدت ملی، تا جایی که ما مشاهده می کنیم تا کنون توجهی را در قسمت امنیت نکرده وتا کنون استراتژی و راهبرد مشخصی در قسمت امنیت افغانستان نداشته است. چرای آن هم این است که افراد و اشخاصی در حکومت و در امنیت افغانستان کار می کنند که مسوولیت های خود را به شکلی که باید انجام دهند انجام نمی دهند. اینها آمده اند در راس قدرت و در پست های بسیار کلیدی رخنه کرده اند و اوضاع مملکت را بر باد داده اند.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی