اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 15 جوزا , 1397

برداشت آزاد: چهار عکس، چهار برداشت

امارت اسلامی در زندان پلچرخی کابلویروس بازیهای موبایلی بجای درس در مکاتبزرغونه دختر کریم خرم وزیر فرهنگ زمان کرزی در اروپامرد هم مردان قدیم (خدا وقت پدر جان)کد (4)

مشاهده در منبع اصلی