اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر دو کنفرانس منطقوی برگزار می‌کند

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از آماده‎گی‎ها برای برگزاری دو کنفرانس مهم منطقوی در بخش مبارزه علیه مواد مخدر خبر می‎دهد.
حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت، کنفرانس نخست تا چند روز آینده به اشتراک کارشناسان ارشد کشورهای منطقه به هدف نهایی ساختن طرح مبارزه منطقوی علیه مواد مخدر در کابل برگزار خواهد شد که هدف آن جلوگیری از کشت کوکنار در افغانستان و ترانزیت آن از طریق کشورهای منطقه به بازارهای جهانی گفته شده‎است.
آقای دانشیار می‎گوید، پاکستان به عنوان عمده ترین کشور ترانزیت مواد مخدر، تا حال اشتراکش در این کنفرانس را تائید نکرده‎است.
وی افزود:
"حضور پاکستان درین نشست برای ما اهمیت فوق العاده دارد، چون بیشتر از چهل فیصد ترانزیت مواد مخدر افغانستان از طریق پاکستان صورت می‎گیرد. در ضمن برخی توافقنامه‎های را که ما با کشورهای منطقه در نشست‎های پنج جانبه داشتیم، کمترین همکاری را ما از ناحیه پاکستان شاهد بودیم."
کنفرانس دومی نیز تا چند هفته آینده به اشتراک نماینده‎گان کشورهای جهان و سازمان‎های بین المللی به هدف ارائه کشت بدیل و حمایت از زراعت مشروع دهاقین افغان برگزار خواهد شد.

مشاهده در منبع اصلی