اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 10 جوزا , 1397

دولت ترکیه خواستار بسته شدن مدارس افغان ترک شد

دولت ترکیه اجازه مداخله را در مکاتب افغانستان ندارد، آنها فقط میتوانند نظر بدهند.
اتهام ترکیه مبنی براینکه مکاتب افغان ترک ماهیت تروریستی دارد بسیارسنگین است. این اتهام می تواند به بیش از ۸۵۰۰ دانش آموز اهانت آمیز باشد و اگر این اتهام درست باشد، پس در این مدت دانش آموزان مکاتب افغان ترک در افغانستان ماهیت تروریستی داشته اند؟

حکومت افغانستان به هیج عنوان نباید تحت فشار دولت ترکیه قرارگرفته، مسؤولیت این مکاتب را به ترکیه واگذار نماید.

آژانس توسعه و همکاری جهان ترک (تیکا) در افغانستان، فعالیت مکاتب افغان ترک در کشور را دارای ماهیت "تروریستی" خوانده و از کابل خواسته که این مدارس را ببندد.

مدتی است که دولت ترکیه به دنبال بستن مکاتب افغان ترک در افغانستان است ولی این نخستین بار است که یک نهاد وابسته به دولت ترکیه به صراحت، فعالیت مکاتب افغان ترک را "دارای ماهیت تروریسی" می‌خواند. علی ارغون چینار، مسوول تیکا در ولایت هرات در غرب افغانستان در یک نشست خبری در شهر هرات ابراز امیدواری کرد که دولت افغانستان بزودی درهای این مکاتب را ببندد.
اقای چینار گفت: این فعالیت ها را من تروریستی می دانم و تقبیح می کنم.

همه این دوستان ما بدانند که این گروه یک گروه تروریستی است و در عرسه های که کار می کند فکر انها تروریسم است. وزارت معارف افغانستان از فعالیت این مدارس راضی است و اعلام کرده که سرنوشت آنها به تصمیم رییس جمهور افغانستان بستگی دارد.

نخستین مکتب افغان ترک درسال ۱۹۹۵ در افغانستان گشایش یافت و درحال حاضر تعداد آن‌ها به ۲۰ باب می رسد که حدود ۸۵۰۰ شاگرد در این مکاتب درس می‌خوانند.

محمود منجم زاده

مشاهده در منبع اصلی