اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 31 سنبله , 1396

در ماه آینده شمار نظامیان اعزامی ناتو به افغانستان اعلام می شود

مشاهده در منبع اصلی