اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

در ماه آینده شمار نظامیان اعزامی ناتو به افغانستان اعلام می شود

مشاهده در منبع اصلی