اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

تیکا: مکتب های افغان-ترک را باید دولت افغانستان مسدود کند

مشاهده در منبع اصلی