اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 29 سنبله , 1396

تیکا: مکتب های افغان-ترک را باید دولت افغانستان مسدود کند

مشاهده در منبع اصلی