اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 3 حمل , 1397

شفاخانه تداوی ۱۰۰ بستر ابن سینا در کابل کدام امکانات را دارد؟

صدها معتاد مواد مخدر در شفاخانه تداوی یک صد بستری ابن سینا در کابل بستری اند. در مدت یک ونیم سال هزاران فرد معتاد به مواد مخدر در این …

(Visited 9 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی