اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 13 جوزا , 1397

چرخ‌بال های بلک‌هاک برای نیروهای هوایی کشور

امریکا در نخستین گام حمایت از نیروهای هوایی افغانستان، 6 چرخبال بلک هاک جنگی را تا یک هفته دیگر به این نیروها تسلیم می‌کند.

از مجموع 150 چرخبال بلک هاک که قرار است تا 4 سال آینده از سوی امریکا به قوای هوایی افغانستان سپرده شود، 6 فروند به افغانستان رسیده و هفته آینده رسمن به قوای هوایی کشور تحویل داده خواهد شد.

جعفر مجبوریار، مهندس قوای هوایی کشور گفت: "البته که نیاز شدید برای چرخبال‌های جدید وجود دارد، با تکنالوژی‌های جدید می‌شود عملکرد خوب و موثر در نابودکردن دشمن و آوردن صلح وثبات در کشورداشت".

چرخبال‌های بلک هاک پیشرفته امریکایی قرار است جاگزین چرخبال‌های روسی شود که اکنون به دلیل نبود پرزه‌های اضافی، از کار بازمانده است.

قرار است در گام نخست، بخاطر استفاده از این چرخبال‌ها، خلبانان افغانستان برای 2 ماه آموزش ببینند.

آرماندو فیتر، آموزگار اعزامی قوای هوایی 738 امریکا در کندهار گفت: "در شرایط که جنگ جریان داشته باشد، با آنکه خودکفایی قوای هوایی یک روند چندین ساله و دشوار است اما تلاش‌ها برای بلندبردن قابلیت‌های خلبانان افغان ادامه دارد".

کد(6)

مشاهده در منبع اصلی