اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 29 جوزا , 1397

کار عملی پروژۀ شهر جدید کابل افتتاح شد

کار عملی پروژۀ شهر جدید کابل با حضور محمد اشرف غنی رییس‌ جمهور، سفیر جاپان در کابل و برخی مقامات بلند‌پایۀ دولتی افتتاح گردید.

در مراسمی که به همین مناسبت در ارگ برگزار شد، ابتدا الهام عمرهوتکی رییس عمومی ادارۀ مستقل انکشاف زون پایتخت در مورد شکل‌گیری طرح و تطبیق ماستر‌پلان شهر جدید کابل، به جلسه معلومات داد.
وی از توجه رییس‌ جمهورغنی نسبت به پیشرفت پلان تطبیقی شهر جدید کابل تشکرکرده گفت که کار بالای شهر جدید کابل در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ آغاز شده‌بود و نیاز به زمان زیاد داشت. هوتکی علاوه‌ نمود که در حکومت قبلی، مشکلات حقوقی در طرح مذکور وجود داشت که اکنون مشکلات رفع گردیده‌است.

رییس ادارۀ مستقل انکشاف زون پایتخت افزود که کار پروژۀ مذکور با دخالت‌های مواجه‌بود که به اثر عطف توجه رییس‌جمهور و تلاش ادارات در زمینه، از غصب املاک در مسیر نقشۀ شهر جدید کابل، جلوگیری شده‌است.

الهام‌عمر هوتکی گفت که تطبیق پروژه‌های کلان، نیاز به کار تخنیکی بیشتر دارد و در طرح متذکره، شهر جدید کابل به شکل معیاری و مدرن دیزاین شده‌است که با تطبیق این طرح، چهرۀ شهر کابل به گونۀ اساسی تغییر خواهد‌کرد.
وی اظهارداشت که شهر جدید کابل دارای ۷۴۰ کیلومتر مربع مساحت است که در برگیرندۀ ساحات ده‌سبز و قسمت‌های از شکردره، قره‌ باغ، کوهدامن، کلکان و باریک آب می‌باشد و در سه فاز تکمیل خواهدشد.

الهام‌عمر هوتکی گفت که شهر جدید کابل در سه‌ مرحله احداث و اعمار خواهدشد که در مرحلۀ کوتاه‌مدت، ۱۰ هزار واحد مسکونی طی ۵ سال، در میان‌مدت ۸۰ هزار واحد مسکونی در ۱۵ سال و در درازمدت ۲۵۰ الی ۵۰۰ هزار واحد مسکونی طی ۳۰ سال اعمار خواهد شد.
وی، هدف از احداث شهر جدید کابل را داشتن شهری با معیارهای بین‌المللی و فراهم‌آوری تسهیلات لازم از قبیل تأمین زمینۀ تحصیل، تجارت، اشتغال و محیط سالم عنوان‌کرده گفت که با احداث شهر جدید کابل، مشکل تراکم نفوس و کمبود سرپناه در شهر فعلی کابل مرفوع خواهد شد.
رییس ادارۀ انکشاف زون پایتخت گفت که به ورثه‌های شهدا در فاز اول شهر جدید کابل ۱۰۰۰ واحد مسکونی درنظر گرفته شده‌است.

در ادامه، نصرت دای‌فولادی مسوول “شرکت اوکسین آریانا توسعه دهندۀ سکتور خصوصی” گفت که در حکومت گذشته، این پروژه به مشکلاتی روبرو بود که با روی‌کار آمدن حکومت جدید، مشکلات از سر راه برداشته شده‌است.
وی نیز از رییس‌جمهور کشور به خاطر توجه به برنامه‌های زیربنایی تشکرکرده، گفت که با تلاش‌های ادارات مربوط، کار تطبیق پلان شهر جدید کابل بگونۀ اساسی به پیش رفته و تا این مرحله رسیده‌است.

مسوول شرکت یادشده تعهد‌ سپرد که کار پروژۀ متذکره را با دقت تمام با معیارها و استندردهای لازم انجام خواهد‌داد. نصرت دای‌فولادی اضافه‌کرد که ما حاضر هستیم به‌منظور توسعه کشور خود و ایجاد تسهیلات به مردم تلاش‌ ورزیم و توقع داریم که حکومت ضمن تأمین زمینۀ تجارت و سرمایه‌گذاری‌ها، امنیت سراسری را تأمین نماید.

میتسوجی سوزوکو سفیر جاپان در کابل صحبت‌کرده گفت: مایۀ افتخار است برایم که امروز در مراسم افتتاح فاز اول شهر جدید کابل اشتراک دارم. وی افزود که ما از طریق نهاد (جایکا) با دولت افغانستان هم‌کاری‌های همه‌جانبه داریم و این هم‌کاری هم‌چنان تداوم می‌یابد.
وی علاوه‌کرد که در شهرهای پرُتراکم به لحاظ جمعیت، توسعۀ شهری یکی از ضروریات می‌باشد و توسعه شهر کابل نه تنها محیط زندگی اقتصادی و سالم را تأمین می‌نماید، بلکه برای تأمین امنیت نیز موثر خواهدبود.

در این مراسم، سند اجازۀ آغاز کار عملی پروژۀ شهر جدید کابل در حضور رئیس‌جمهور غنی از سوی رییس ادارۀ مستقل انکشاف زون پایتخت و “شرکت اوکسین آریانا توسعه دهندۀ سکتور خصوصی” به امضا رسید.

رییس‌جمهور غنی در صحبتی، آغاز کار عملی شهر جدید کابل را به مردم تبریک گفته افزود: امروز نسل نو ما ثابت ساختند که فردای کشور را می‌تواند مدیریت کند. ما به سادگی به امروز نرسیده ایم.
وی از تلاش‌های ادارۀ مستقل انکشاف زون پایتخت و ادارۀ مستقل اراضی کشور تشکر کرد. رئیس‌جمهور هم‌چنان از هم‌کاری‌های جاپان در عرصه‌های مختلف با افغانستان به‌ویژه نهاد (جایکا) که مطالعات همه‌جانبه را در قسمت طرح و دیزاین پروژۀ شهر جدید کابل انجام داده، قدردانی به عمل‌آورد.

رییس‌جمهور کشور بیان‌داشت که مناسبات افغانستان و جاپان رو به بهبود است و با برداشتن گام‌های عملی در عرصۀ هم‌کاری‌های بنیادی، این روابط مستحکم‌تر خواهدشد. وی از سفیر جاپان در کابل خواست تا مراتب تمنیات نیک دولت و مردم افغانستان را به دولت و مردم جاپان برساند.
رییس‌جمهور محمداشرف غنی از نقش کارمندان اناث در شکل‌گیری طرح و دیزاین پروژۀ شهر جدید کابل و نیز سهم مساوی‌شان در طرح متذکره تشکرکرد.

رییس‌جمهور گفت: دیدگاه ما به کابل به‌عنوان پایتخت این‌است که همه شهروندان خود را در آن ببینند و جواب‌گوی نیازمندی‌های مردم ما در عصر حاضر باشد. وی اضافه‌نمود که کابل بافت ملی دارد و نیاز است تا برای احیای دوران بابر که مرکز اتصال شرق و غرب و شمال جنوب بود، تلاش‌شود.
رییس‌جمهور بر توجه به خانواده‌های شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی تأکید‌کرده، گفت که در شهر جدید کابل به خانواده‌های شهدا، آپارتمان توزیع خواهد‌شد.

کد (4)

مشاهده در منبع اصلی