اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

کلید گروپ امروز برنامه ای را زیرنام توانمند سازی زنان ژورنالیست آغاز کرد

مسوولان اداره کلید گروپ می گویند در این برنامه زنان ژورنالیست مهارت های خبرنگاری را در مدت چهار ماه به گونه عملی آموزش می بینند. نجیبه ایوبی مسوول عمومی کلید گروپ در مراسم افتتاح این برنامه گفت : برنامه توانمند سازی زنان ژورنالیست از سوی کلید گروپ در همکاری با آسیا فوندیش آغاز شده و از سوی یو اس آی دی حمایت مالی می شود.

مشاهده در منبع اصلی