اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 8 جوزا , 1397

ولایات بزرگ و کلیدی در تیررس چشمان حکمتیار

گلبدین حکمتیار، این غایب بزرگ و گمگشته ی چندین ساله چنان یک شبه از پس پرده ی ظلمت به آغوش ارگ و عزت و احترام و مکنت و قدرت و صلابت و شهرتی رسید که گمان می رود همیشه بوده است و ما نمی دیده ایم و نمی دانستیم!

وی که تا مدت ها تیتر یک رسانه های داخلی و خارجی دنباله روی احوالات افغانستان را به خود اختصاص داده بود، این روزها هم بیکار ننشسته است و طرح خانه به خانه را روی دست گرفته تا از یک خیز عظیم به حرکت آهسته و پیوسته و موریانه وار ولی همیشگی دست یابد.

گویا رهبر حزب اسلامی به تازگی دریافته است که در افغانستان نامنسجم و بی در و پیکر، سخن از یک تریبون واحد و برای ملت و دولت افغانستان بعنوان یک مخاطب واحد، چندان تاثیری ندارد و راه به جایی نمی برد؛ بنابراین طرح خانه به خانه را آغاز کرده است تا از دورویی و خودخواهی و مزدوری والیان و وزرا در پستوخانه هاشان، نهایت استفاده را ببرد!

این درحالی است که ولایات بزرگ و کلیدی بعنوان سکوهای پرتاب و شاه کلیدهای دستیابی به قدرت متمرکز و احیانا نشستن بر چوکی اصلی ارگ ریاست جمهوری در تیررس چشمان گلبدین قرار گرفته و چنان با اراده و امید به آن چشم دوخته است که کسی را یارای رقابت با وی نیست.

در همین راستا، دیگر مجاهدان پر آوازه و رهبران حزبی و مذهبی و قومی صاحب نامی همچون اسماعیل خان، عبدالرب رسول سیاف، حامد کرزی، صبغت الله مجددی و حتی جنرال دوستم رجیم و رانده شده از ارگ، که روزگاری عصای قدرت و چراغ حرکت را در دست داشتند؛ این روزها چنان…

این روزها چنان به گوشه ای خزیده اند و در کناری سر در گریبان انفعال و "تا چه پیش آید" فرو برده اند که در سراشبی سقوط قرار گرفته اند و خطر انزوا هر لحظه آنان را تهدید می کند؛ در مقابل، حکمتیار در میان خالی قدرت و مکنت و صلابت و امید یکه تازی می کند و رقیب می طلبد.

نفوذ بیش از پیش یک قوم از ولایات جنوبی و شرقی به کل صفحات شمال و مرکزی و غربی شاهدی بر این مدعا است. دیر زمانی است که شاهد رنگ باختن نفوذ ازبک ها، هزاره ها و تاجیک ها در مناطق مذکور و در مقابل، قدرت گرفتن و نفوذ پشتون ها هستیم.

کد (8)

مشاهده در منبع اصلی