اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

رئیس جمهور غنی به ترکمنستان رفت

مشاهده در منبع اصلی