اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 1 میزان , 1396

رئیس جمهور غنی به ترکمنستان رفت

مشاهده در منبع اصلی