اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

هرویان کیها بودند ؟

هرویان گروهی از دودمان آریایی ها بودند که در هزاره دوم پیش از میلاد زادگاه خویش آسیای میانه را رها نموده از سمت آمو دریا به داخل فلات ایران و همچنان بخش دیگر به سرزمین حاصلخیز پیرامون هریرود مسکن گزین شدند و هرویرود که به زبان لاتین آریوس Arius است و ایشان پس از ورود، نام سرزمین خود را به نام رود خانه، هریوا گذاشتند.

در سده هفتم و ششم پ م مادها بر هریوا حاکمیت داشتند و نخستین شاه ایشان دیاکو نام داشت که هرودت مورخ باستانی نام او را دیوکس می خواند. سبب انقراض ماد ها، کورش بزرگ یکی ساتراپی های هخامنشی می گردد. ساتراپی ها (هخامنشیان) مرکز فرماندهی شان هرات است و قصر بدین منظور در شهر ارتاکوانا بنا می نهند.

هرودت مورخ یونانی در باب گشوده شدن هرات بدست اسکندر می نویسد که اسکندر مقدونی در سال 330 پ م شهر ارتاکوانا مرکز ساتراپی ها را مسخر نمود و ساتراپ (والی) هریوه در آن زمان ساتیبرزن نام داشت.

سپاهیان اسکندر، شهر را که در حالت مرفهی قرار داشت ویران ساختند و مردمش را کشتند اما اسکندر به منظور حراست از نظامیان خویش دژ مستحکمی بنا نهاد تا علاوه از سربازانش گروهی از بازرگانان همراه و همچنان شمار اندکی از باقی مانده گان شهر ارتاکوانا نیز در آن ساکن شوند.

محمد صدیق میر

مشاهده در منبع اصلی