اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 21 قوس , 1396

بانک انکشاف اسلامى، ۷۴ ميليون دالر به افغانستان قرضه می دهد

بانک انکشاف اسلامى، 74 ميليون دالر امريکايى قرضۀ سهل و بدون تکتانه به افغانستان مى دهد تا از اين پول، در پروژه سرک حلقوى شهر کابل استفاده شود.

(Visited 7 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی