اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

توهین حکمتیار به زبان مردم هرات

محمد تقی بهار در کتاب گران سنگ "سبک شناسی" خود با استناد بر متون برجامانده‌ی پیش از اسلام و متون اولیه دوره اسلامی، نشان می دهد که زبان فارسی برگرفته از زبان ( پارتی/پرثو/پارثی/پارسی) است. پارت منطقه در نزدیکی هرات بوده است و سیاه تپه یا تورغندی امروز جز پارت قدیمی است.
اما لفظ دری صفتی است که نشاندهنده لهجه است و عموماً به لهجه مردم بلخ و تخار دری گفته شده است. از لحاظ زبان شناسی زبان فارسی دو لهجه دارد یکی بنام شرقی یاد می شود و یکی بنام غربی.

1- لهجه شرقی
این لهجه همان دری است که مربوط به ولایات بلخ، تخار، بدخشان، بخارا، سمرقند، سغد و … می شود.
2- لهجه غربی
این لهجه شامل لهجه مردم شیراز، هرات، نیشابور، کرمان، زابل، نمیروز و …
تفاوت میان این دو لهجه

در لهجه دری واک "آ" در کلمات اضافه می شود. مثلا بعد تبدیل به باد، شهر تبدیل به شار و … تلفظ ی "یا" بصورت مجهول مثلا سی مثل بر وزن "سه" و … تلفظ و "واو" بصورت مجهول بود بر وزن بُد و خون بر وزن خُن و …
بر عکس در لهجه غربی واک "آ" در تلفظ از بین می رود. مثلا نان می شود نون، جان میشود جون و … ی "یای" معلوم تلفظ می شود و واک "واو" نیز معلوم تلفظ می شود.
اما مرز های این لهجه ها کجاست؟

مرز لهجه شرقی و غربی ولایت بادغیس است. یعنی مردم بادغیس به لهجه فارسی غربی و مردم فاریاب به لهجه فارسی شرقی یا دری صحبت میکنند. در افغانستان مردمان بادغیس، هرات، غور، فراه و نمیروز به لهجه فارسی غربی گپ می زنند و متأسفانه این لهجه این روز توسط متعصبین بنام لهجه ایرانی و یا زبان فارسی یاد می شود

حکمتیار با توهین بر لهجه فارسی غربی بنام لهجه ایرانی توهین به زبان و لهجه هرات که نگین خراسان است می نماید.

توهین حکمتیار به لهجه فارسی غربی در واقعیت توهین به لهجه خواجه عبدالله انصاری، مولانا جامی، امام فخررازی، ملا واعظ کاشفی و … دیگر بزرگان عارف و شاعر جهان اسلام است.

زهره وندا

مشاهده در منبع اصلی