اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

کار عملی پروژۀ شهر جدید کابل افتتاح شد

ارگ ریاست جمهوری با نشر یک خبرنامه می‌گوید، کار عملی پروژۀ شهر جدید کابل با حضور محمد اشرف غنی، رییس جمهور، سفیر جاپان و شرکت پیمان‌کار افتتاح گردید.
رییس جمهور کشور در هنگام افتتاح این پروژه از هم‌کاری‌های جاپان در قسمت مطالعه‌های همه‌جانبۀ طرح و دیزاین پروژۀ شهر جدید کابل تشکری کرده و افزود که دیدگاه ما به کابل به عنوان پایتخت‌ این‌ست که همه‌ شهروندان خود را در آن ببیند.
آقای غنی هم‌چنان اضافه کرد که در حال حاضر نیازاست تا برای احیایی دوران بابر که کابل مرکز اتصال شرق و غرب و شمال و جنوب بود، تلاش صورت گیرد.
او از سهم‌گیری کارمندان اناث در طرح و دیزان پروژۀ جدید شهر کابل تشکری نمود و تصریح کرد که ام‌روز نسل نو ما ثبات ساخته‌اند که فردای کشور را می‌تواند که مدیریت کند که ما به ساده‌گی به آن نرسیده‌ایم.
از سوی‌هم، الهمام عمر هوتکی، رییس ادارۀ مستقل انکشاف زون پایتخت کشور گفته‌است که پروژۀ جدید شهر کابل دارای ۷۴۰ کیلومتر مربع مساحت خواهد بود و در برگیرندۀ ساحه‌های از ده‌سبز، و قسمت‌های از شکردره، قره‌باغ، کوه‌دامن، کلکان و باریک‌آب نیز می‌گردد.
به گفتۀ آقای هوتکی، قرارست که پروژۀ جدید شهر کابل در سه بخش تکمیل شود، که فاز اول در پنج سال آینده، با ایجاد ده‌هزار واحد مسکونی، بخش دوم آن با ایجاد ۸۰ هزار واحد مسکونی در ۱۵ سال و در فاز سال آن با ایجاد ۲۵۰ الی ۵۰۰ هزار واحد مسکونی طی ۳۰ آینده اعمار خواهد شد.
وی هدف از احداث شهر جدید کابل را داشتن شهری با معیار‌های بین‌المللی می‌خواند و می‎‌افزاید که ۱۰۰۰ واحد مسکونی در فاز اول شهر جدید به ورثۀ شهدا نیز در نظر گرفته شده‌است.
درعین حال سفیر جاچان در کابل هم‌چنان علاوه کرد که کمک کشورش با دولت افغانستان ادامه می‌یابد.

مشاهده در منبع اصلی