اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 1 میزان , 1396

خاطره‌های اعتیاد یک مرد افغان در ایران

مرد ۴۵ ساله معتاد به مواد مخدر که از ذکر نامش خود داری می‌کند، در زمان جنگ‌های داخلی به هدف کار به ایران رفته بود و در آنجا توسط صاحب …

مشاهده در منبع اصلی