اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

وزارت کار و امور اجتماعی: دولت یک میلیون نفر را به کار جذب کرده است

مشاهده در منبع اصلی