اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 31 سنبله , 1396

وزارت کار و امور اجتماعی: دولت یک میلیون نفر را به کار جذب کرده است

مشاهده در منبع اصلی